آخرین اخبار
1
دوره آموزشی طب سنتی دوره آموزشی طب سنتی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب برگزار می شود.

 

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، به منظور آشنایی دانشجویان با طب سنتی ـ ایرانی، دوره آموزشی طب سنتی دردانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب برگزار می کند.

این دوره در سه مرحله مقدماتی، میانی و پیشرفته طرح ریزی شده است که در حال حاضر مرحله میانی توسط حکیم میرمجوب میرعیسی خانی در حال برپایی است.

یادآور می شود، دوره آموزشی طب سنتی در 60 ساعت به عناوین آشنایی با علم مزاج شناسی، اصول پیشگیری در طب ایرانی، مروری بر اسباب و علل بیماری‌های شایع و درمان آن‌ها، آشنایی با گیاهان دارویی و  سایر مباحث مربوط به این حوزه می پردازد. در پایان این دوره، به شرکت کنندگان،  مدرک معتبر اعطاء خواهد شد. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر