آخرین اخبار
ل
بازدید دکتر بخشی خانیکی از تهران غرب دیدار و گفت و گوی رییس دانشگاه پیام نور استان تهران با کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

دکتر بخشی خانیکی؛ رییس دانشگاه پیام نور استان تهران  باتفاق دکتر علی شادرخ؛ معاون اجرایی این دانشگاه، از دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب بازدید کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران در بازدید از دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب، پس از توضیحات دکتر دیانت، در نشستی که با حضور مسوولان و کارکنان برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات کارکنان اداری و آموزشی این دانشگاه، بر اهمیت رسیدگی به درخواست های دانشجویان تاکید کرد و  اظهار داشت: پاسخگویی شایسته به درخواست های دانشجویان، اولین اولویت وظایف کارکنان و  انتظار همه ماست. فلسفه وجودی دانشگاه و ماهیت آن آموزش و تعلیم دانشجویان است و در این راستا، تدبیر و تسهیل امور ایشان در فرآیند تحصیل  حائز اهمیت است. بایستی در پاسخگویی به درخواست های دانشجویی به هر شیوه اعم از حضوری، مجازی و یا تماس تلفنی کوتاهی نشود و این موضوع، اولین اولویت کاریمان باشد.

دکتر بخشی خانیکی در این دیدار به تشریح موقعیت دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب در دانشگاه پیام نور پرداخت و از قابلیت های این دانشگاه برای توسعه کمی و کیفی در حوزه پژوهشی سخن گفت.

                                       

توجه به حوزه آموزش های آزاد و مهارت آموزی، اصلاح ساختار مراکز، بازنگری در آیین نامه ها و بخش نامه ها، بازنگری در فرَآیندهای آموزشی و مشارکت همه کارشناسان در امور ذکر شده از جمله موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.

 

رییس دانشگاه پیام نور در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از اقداماتی که تاکنون در حوزه ستادی دانشگاه انجام شده، اشاره داشت و افزود: نظم و نظام بخشی به پست های اداری و سازمانی در دانشگاه پیام نور استان تهران از جمله برنامه های ما در ستاد استان است و تاکنون توفیقاتی هم داشته ایم. کار را از خود ستاد هم شروع کرده ایم. امیدواریم به زودی این امر در کل استان تهران محقق شود.

 

دکتر بخشی خانیکی سامان بخشی به نقل و انتقالات را  که از جمله برنامه های مدیریتی وی بود تشریح کرد و گفت: بسیاری از این درخواست ها را سعی کردیم سروسامان بدهیم و خوشبختانه موفق هم بوده ایم. شاید این موضوع پیامدهایی هم در پی داشته؛ ولی ما مکلف و موظفیم که درجایگاه مدیریت، مصلحت عمومی را بر  منافع فردی تشخیص و ترجیح بدهیم.

 

در ادامه این نشست، در فضایی صمیمی  به سوالات و موضوعات مطرح شده توسط کارکنان دانشگاه پاسخ داده شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر