آخرین اخبار
1
کرسی آزاد اندیشی با بررسی خوب و بد ماهواره در زندگی مردم ایران دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق، کرسی آزاد اندیشی با موضوع نقش و تاثیر ماهواره در زندگی مردم ایران برگزار کرد

 به همت امور فرهنگی و با همکاری انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق، کرسی آزاد اندیشی با موضوع "نقش و تاثیر ماهواره در زندگی مردم ایران" در سالن دفاع این دانشگاه برگزار شد.

در این کرسی آزاداندیشی که با حضور جمعی از دانشجویان و اعضاء محترم علمی این دانشگاه برگزارشد، دانشجویان در فضایی باز و دوستانه به بیان دیدگاه های خود درباره خوب و بد ماهواره پرداختند و نقادانه موافقت یا مخالفت خود را با دیدگاه های مطرح شده بیان کردند.

دکتر صارمی در رشته علوم سیاسی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) به بسط و تکمیل دیدگاه های مطرح شده پرداخت و در پایان، چکیده ای از آرا و نظرات بیان شده موافق و مخالف را به شرکت کنندگان ارائه نمود.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر