آخرین اخبار
4
همکاری مشترک با دانشگاه شهید رجایی دانشگاه پیام نور تهران جنوب در زمینه استفاده از تجهیزات علمی و پژوهشی با دانشگاه شهید رجایی همکاری می کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، دکتر محمد اورکی؛ رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب با دکتر فرشید طهماسبی؛ رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  دیدار کرد.

دکتر اورکی با اشاره به اهداف مشترک دو دانشگاه گفت: با ایجاد همکاری های بین دانشگاهی می توان به محقق شدن اهداف علمی و آموزشی که رسالت هر دانشگاهی است دست یافت.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب کفت: دانشگاه ما با وجود امکانات و تجهیزات ویژه از جمله آزمایشگاه های تخصصی در رشته های تربیت بدنی و روانشناسی بالاخص آزمایشگاه نوروسایکولوژی در حوزه شناختی و عصب شناختی با وجود دستگاه هایی مانند نروفیدبک، بایوفیدبک، QEEG، ERP، تحریک مغز با جریان مستقیم، تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای و سایر تجهیزان تخصصی که از جمله آزمایشگاه های مهم بین رشته ای به شمار می رود، آماده همکاری و اجرای طرح ها و پروژه های علمی-تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

وی افزود: دانشگاه پیام نور تهران جنوب آماده است تا با انعقاد تفاهم نامه مشترک با دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در زمینه اجرای پژوهش های تحقیقاتی- کابردی، نشریات علمی –پژوهشی استفاده از کتابخانه دیجیتال و  دیگر حوزه های علمی و پژوهشی گام هایی در راستای همکاری دو جانبه بردارد.

 دکتر فرشید طهماسبی رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز ضمن استقبال از همکاری دو جانبه گفت: دانشجویان تحصیلات تکمیلی با در اختیار داشتن امکانات و ابزار مورد نیاز می توانند بدون دغدغه به اجرای طرح های پژوهشی خود بپردازند، که این شرایط با استفاده از امکانات دانشگاه پیام نور تهران جنوب بیشتر محیا خواهد شد و با توجه به اهمیت امر پژوهش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز آمادگی انعقاد تفاهم نامه جهت ایجاد همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه پیام نور تهران جنوب را دارد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر