آخرین اخبار
ش
تجهیز بخش نشریات کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب رییس دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب از تجهیز بخش نشریات کتابخانه این مرکز خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، دکتر محمد اورکی؛ رییس دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب از تجهیز بخش نشریات کتابخانه این  دانشگاه خبر داد و گفت: طی هماهنگی های به عمل آمده کلیه نشریات علمی- پژوهشی انتشار یافته دانشگاه پیام نور جمع آوری و وارد بخش نشریات کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب شده است.

دکتر اورکی اظهار داشت: از این پس دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد می توانند به سهولت با مراجعه به کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب از آخرین نسخه نشریات و فصلنامه های علمی- پژوهشی دانشگاه پیام نور در زمینه ها و رشته های مختلف استفاده نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر