آخرین اخبار
n
نظارت بر روند برگزاری آزمون های پایان نیمسال دوم تحصیلی فرآیند برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور استان تهران توسط مدیر حوزه ریاست نظارت شد

روند برگزاری آزمون های مراکز و واحدهای هجده گانه در ایام برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96، توسط غفار بیات؛ مدیر حوزه ریاست دانشگاه پیام نور استان تهران از طریق ارتباط     ویدئو –کنفرانس، مدیریت و هدایت شد.

 در این سامانه ارتباطی، همه روزه مشکلات و مسائل مربوط به برگزاری امتحانات بررسی و در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام شد.

مسوول حوزه ریاست دانشگاه پیام نور استان تهران در آخرین روز برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 در خصوص این آزمون ها اظهار داشت: امتحانات، از روز شنبه 97/03/19تا 97/04/13به مدت نوزده روز کاری و  هر روز  در سه نوبت برگزار شده است

غفار بیات با اشاره به امتیاز دانشگاه پیام نور در برگزاری آزمون های الکترونیکی افزود:  دانشگاه پیام نور استان تهران در نیمسال جاری در هجده مرکز و واحد، مجری برگزاری آزمون 303608 نفر دانشجو بوده است. از این تعداد، با توجه به اختصاص  1000 دستگاه رایانه به امتحانات برای برگزاری آزمون رایانه‌ای در مراکز و واحدهای استان تهران، در مجموع، آزمون 46259 نفر دانشجو، به صورت برخط الکترونیکی برگزار شد.

وی در خصوص اعلان به موقع نتایج آزمون ها در دانشگاه پیام نور تصریح کرد:در این مدت، پاسخنامه آزمون های تستی دانشجویان حاضر در امتحان به‌صورت روزانه قرائت و به منظور تولید نمره در سامانه گلستان بارگذاری شده است. پاسخنامه‌های آزمون تشریحی دانشجویان نیز برای تصحیح در اسرع وقت در اختیار اساتید مربوطه قرار گرفته است.  
امتیاز دهی
 
 

بيشتر