آخرین اخبار
6غ
دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب برگزار کرد آزمون دوره دکتری تخصصی (ph.D) سال تحصیلی 98-۹7 مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور- شعبه امارات در دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب؛ آزمون دوره دکتری تخصصی (ph.D) سال تحصیلی 98-۹7  مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور- شعبه امارات در حوزه امتحانی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب برگزار شد.

نوبت ششم آزمون دوره دکتری تخصصی (ph.D) سال تحصیلی
۹۸-۹۷ مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور- شعبه امارات با حضور  داوطلبان در سه رشته تخصصی روانشناسی سلامت، برنامه ریری اموزش از راه دور و آموزش زبان انگلیسی برگزار شد.

گفتنی است، مرکز بین الملل  خارج از کشور دانشگاه پیا م نور در 15 کشور فعالیت دارد.

آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، امارات، ایتالیا، تاجیکستان، ترکیه، عرق، عمان، فرانسه، قطر و کانادا کشورهایی هستند که دانشگاه پیام نوردر آنجا دارای شعبه دانشگاهی است و  در مقاطع مختلف تحصیلی پذیرش و جذب دانشجو دارند. 


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر