آخرین اخبار
م
دکتر بخشی خانیکی در جلسه شورای نظارت و ارزیابی نظارت و ارزیابی، باید علاوه بر ارائه گزارش های مستند، نقش پیشگیرانه و اصلاحی در حوزه های مختلف دانشگاه داشته باشد

 جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان تهران با موضوع ارزیابی ارتقای کیفیت آموزشی و خدمات رسانی به دانشجویان با حضور اعضای شورا و مسوولان دانشگاه برگزار شد.   

دکتر بخشی خانیکی در این جلسه اظهار داشت:نظارت و ارزیابی جایگاه مهمی در دانشگاه دارد؛ مشروط بر این که بررسی ها، آمارها و تحلیل های این حوزه منتج به نتیجه شود؛ نه این که در حد گزارش بماند. نظارت و ارزیابی باید قدرت و امکان اجرایی شدن و اجرایی کردن خروجی های خود را داشته باشد؛ چون هدف ما فقط گزارش دادن نیست. هدف همه ارزیابی ها و نظارتها در اصل این است که منجر به انجام اصلاحات یا برطرف کردن کاستی ها و مانع فرآیندهای غلط جاری شود.

وی در ادامه افزود: هشدار دادن به مدیران بر اساس مستندات این حوزه، بخش مهمی از وظایف نظارت و ارزیابی است تا بتواند هم  نقش اصلاحی داشته باشد و هم نقش پیشگیرانه.طرح مشکل  آسان است. مهم، تحلیل، گردآوری و ارائه راه حل و راهکارهای علمی متناسب با شرایط دانشگاه است.

رییس دانشگاه پیام نور استان تهران در ادامه، با پرداختن به  بحث پاسخگویی،خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که می تواند در پاسخگویی به ارباب رجوع، کمک شایانی کند، استقرار "میز پاسخگو" در مدخل همه دانشگاه هاست که فرد به محض مراجعه، با نظم و احترام، راهنمایی و هدایت شود.
دکتر بخشی خانیکی در بخش دیگری از سخنان خود به نیروی انسانی در حوزه آموزش و پژوهش پرداخت وتاکید کرد:مسوولان برنامه ریزی هر دانشگاه، پاشنه آشیل دانشگاهند و عملکرد آن ها در ارائه خدمات آموزشی خیلی مهم است. دقت، صحت و درستی کار کارشناسان برنامه ریزی، به نوعی اعتبار دانشگاه است.

رییس دانشگاه پیام نور استان تهران، ساماندهی اساتید مدعو و استفاده بهینه از ظرفیت های اعضای علمی دانشکاه را گامی موثر در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت آموزشی برشمرد و افزود: در دانشگاه پیام نور، حضور در کلاس ها الزامی نیست ولی از همه اعضای محترم علمی انتظار می رود که حتی وجود یک دانشجو در کلاس را ارزش بگذارند و خود را مقید به ارائه خدمت کنند.

امکانات آزمایشگاهی، عملکرد اساتید و کارکنان، پاسخگویی شایسته، برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی، بررسی راهکارهای پاسخگویی و ظرفیت های آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران از جمله موضوعات بررسی شده در این جلسه بود.

دکتر بخشی خانیکی حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان تهران را به عنوان حوزه ای فعال و منظم که در این نشست نیز گزارش مبسوط و مستندی را از حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی ارائه کرده است، معرفی کرد و خواستار اجرایی تر شدن دستاوردهای این حوزه از سوی نظارت و ارزیابی و  از دیگر مدیران حوزه های مختلف دانشگاه شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر