آخرین اخبار
ق
دکتر بخشی خانیکی در نشست شورای فرهنگی برنامه های فرهنگی، باید با ایجاد انگیزه و نشاط، موجب تعالی نگرش، بهبود سبک زندگی و پویایی جامعه شود.

 
دکتر بخشی خانیکی در نشست شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان تهران بر اهمیت شیوه اجرا و فراگیر بودن فعالیت های فرهنگی تاکید کرد و افزود: برنامه های فرهنگی، باید با ایجاد انگیزه و نشاط، موجب تعالی نگرش، بهبود سبک زندگی و پویایی جامعه شود.

وی کار فرهنگی برای مخاطب دانشجو را بسیار ظریف و خردمندانه برشمرد و خاطرنشان کرد: دانشجویان، قشر پرتوان،  پرجنب و جوش و فعال اند که فعالیت های فرهنگی آنان باید هم شان جایگاه علمی دانشگاه باشد علاوه بر این که فضای فرهنگی دانشگاه، بستر مناسبی است تا توانمندی های دانشجویان را ارتقاء دهد و میزان تعهد به  مسوولیت های اجتماعی را در آنان تقویت کند.

رییس دانشگاه پیام نور استان تهران مشارکت دانشجویان در اردوهای جهادی را موجب تقویت حس انسان دوستانه دانشجویان عنوان کرد و اظهار داشت: همدردی با نیازمندان و تلاش برای حل مشکلات اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر جامعه، علاوه بر اجر معنوی و ثواب اخروی، عمل به وظیفه اجتماعی است.

در نشست شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان تهران، موضوعاتی از جمله: تامین اعتبار و حضور در اردوهای ی جهادی، طرح ولایت، طرح سبک  زندگی قرآنی "تسنیم"،  برگزاری مرحله استانی بیست ودومین جشنواره قرآن وعترت دانشجویان و یازدهمین جشنواره ملی حرکت برای تصویب، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نشست با حضور دکتر شادرخ؛ معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران، حجت الاسلام حسینی؛ مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و اعضای شورای فرهنگی تشکیل شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر