عکس/‎خبر فرهنگی
 n
مسابقات شفاهی قرآن و عترت دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب برگزاری مرحله دانشگاهی بیست و دومین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نورسراسر کشور

بخش آوایی مرحله مقدماتی بیست و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان مرکز تهران جنوب در 6 رشته در روز چهارشنبه مورخ 09/03/97 در دو بخش خواهران و برادران برگزار شد. 
امتیاز دهی