عکس/‎خبر فرهنگی
زر
میثاق با آرمان های امام (ره) حضور رییس و کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال در مراسم میثاق دانشگاهیان با امام (ره)


 
امتیاز دهی