عکس/‎خبر فرهنگی
ب
مراسم میثاق با امام راحل (ره) حضور رییس و کارکنان دانشگاه پیام نور تهران جنوب در مراسم میثاق دانشگاهیان با امام (ره)


 
 
امتیاز دهی