اطلاعیه ها
اد
برگزاری کارگاه نشریات دانشجویی برگزاری کارگاه نشریات دانشجویی در مرکز تهران جنوب،

کارگاه نشریات دانشجویی در مرکز تهران جنوب برگزار می شود.

زمان کارگاه: روز چهار شنبه مورخ 96/11/25 ساعت 12:00 لغایت 14:00

مکان کارگاه: سالن شورا واقع در طبقه هفتم ساختمان اداری مرکز تهران جنوب

 زمان برگزاری دوره تکمیلی کارگاه، هفته آتی اعلام می‌گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر