اخبار آموزشی پژوهشی
1
اطلاعیه حضور در امتحانات حضور در امتحانات و همراه داشتن کارت آزمون

بهبه اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، حضور در جلسات امتحانی، در صورت داشتن کارت آزمون امکان پذیر است.

کاکارت آزمون با گرفتن گزارش 428 از سامانه گلستان ، پس از پرداخت بدهی شهریه قابل رویت و چاپ است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر