اخبار آموزشی پژوهشی
ذ
قابل توجه متقاضیان انتخاب واحد در نیمسال تابستان دستورالعمل انتخاب واحد دوره تابستانی سال تحصیلی 97-96مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد

دانشجویان عزیز متقاضی انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی تابستان 97 ، لطفا قبل از انتخاب واحد، مطالب  ذیل را مطالعه فرمایید:

دستورالعمل انتخاب واحد دوره تابستانی سال تحصیلی 97-96
مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد

اسامی مراکز مجری برگزاری آزمون و ارائه دروس دارای تاریخ امتحان-  تابستان سال تحصیلی 97-96

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر