اخبار آموزشی پژوهشی
ت
تغییر تاریخ مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال 97 مرکز تهران جنوب؛ تاریخ مصاحبه تعدادی از رشته محل های آزمون دوره دکتری تخصصی سال 97 دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب تغییر کرد.

به اطلاع دعوت شدگان گرامی به مصاحبه می رساند با توجه به تداخل تاریخ برگزاری جلسات مصاحبه دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب با امتحانات پایان ترم آن مرکز برای رفاه حال داوطلبان تاریخ برگزاری جلسات مصاحبه  رشته های علوم قران و حدیث،علوم و معارف نهج البلاغه، فقه و مبانی حقوق اسلامی
از تاریخ 97/3/31 به تاریخ 97/4/14 تغییر کرده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر