برگزیده ها
دکتر بخشی خانیکی
رییس دانشگاه پیام نور استان تهران به سمت «رئیس دبیرخانه منطقه یک دانشگاه پیام نور » منصوب شد انتصاب دکتر بخشی خانیکی به ریاست دبیرخانه منطقه یک دانشگاه پیام نور

 طی حکمی از سوی دکتر زمانی؛ رییس دانشگاه پیام نور، دکتر غلامرضا بخشی خانیکی به سمت «رئیس دبیرخانه منطقه یک دانشگاه » منصوب شد.

در این حکم آمده است، امید است، با درایت، تدبیر و اعمال سیاست ها و راهبردهای موثر با تشکیل دبیرخانه منطقه یک، با عنایت به شرح  وظایف دبیرخانه، در هماهنگی، هدایت امور و ایجاد زمینه های هم افزایی اهتمام ورزید.

بر اساس این حکم،  رییس دانشگاه های پیام نور استان قم و البرز اعضای حقوقی دبیرخانه منطقه یک می باشند.

نظارت بر همه عملکردها و ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی، حقوقی، اداری، مالی و عمرانی، نظارت بر هزینه کرد منابع مالی، نظارت بر رعایت انضباط مالی و اداری در همه سطوح اداری و علمی، از اهم وظایف رییس منطقه برشمرده شده است.

در بخش دیگری از این حکم، پیشگیری از رفت و آمدهای اعضای علمی، کارکنان و دانشجویان در سطح منطقه، ایجاد بستر مناسب ارتباطی و تعاملی بین استان های منطقه، نظارت بر حضور فعال روسای استان ها و مراکز و واحدها در مجامع مهم استانی، شهرستانی و سایر مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی و همنچنین پیشنهاد موضوعات قابل تفویض از سازمان مرکزی به مناطق، ستادهای استان و مراکز به عنوان دیگر وظایف ریاست تصریح شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو برگزیده ها