برگزیده ها
ت
با حضور رییس دبیرخانه منطقه یک و روسای استان های قم و البرز اولین نشست دبیرخانه منطقه یک دانشگاه پیام نور تشکیل شد

اولین نشست هماهنگی دبیرخانه منطقه یک دانشگاه پیام نور با حضور دکتر بخشی خانیکی؛ رییس دبیرخانه منطقه یک دانشگاه پیام نور، دکتر حسینی؛ رییس دانشگاه پیام نور استان قم، دکتر جلالیان؛ رییس دانشگاه پیام نور استان البرز، معاونان اجرایی و آموزشی و مدیران مالی استان های تهران، قم و البرز، در ستاد استان تهران تشکیل شد.

دکتر بخشی خانیکی؛ رییس دبیرخانه منطقه یک دانشگاه پیام نور با ذکر مقدمه کوتاهی از پیشینه و علل منطقه ای شدن و تصمیم گیری آموزش عالی در این خصوص خاطر نشان کرد:دانشگاه پیام نور تا سال 85 منطقه ای اداره می شد.  تجربه خوبی بود و نظارت بر کل حوزه ها بهتر انجام می شد.

رییس دبیرخانه منطقه یک دانشگاه پیام نور توضیحاتی پیرامون وضعیت موجود در استان تهران و اقدامات اخیر ارائه کرد و افزود: در دوره گذشته، شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ورود کرده بود تا  در سند چشم انداز، آموزش عالی را در حوزه های مختلف سروسامان بدهد یکی از این حوزه ها بحث آمایش رشته ها بود. به عنوان مثال: ما رشته هایی داریم که در حال حاضر کمتر مورد نیاز و استقبال جامعه هستند ولی قبلا هیات علمی در این رشته ها جذب و استخدام شده اند و این عدم توازن مشکل ایجاد می کند. در  بحث آمایش دانشگاه ها،   وزارت خانه خودش را مکالف دانست که نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا کند و دانشگاه پیام نور هم در ماموریت های خودش بازنگری کند. در هزینه ها هم همینطور. تفویض اختیارات  از سوی سازمان مرکزی هم موضوع دیگری بود که با منطقه ای شدن محقق خواهد شد.


دکتر بخشی خانیکی در همین راستا به صرفه جویی های اخیر در دانشگاه پیام نور استان تهران اشاره کرد  و افزود: در این مدت در استان تهران صرفه جویی های قابل توجهی را انجام دادیم. تعیین تکلیف نیروهای مازاد حجمی که بالغ بر هشتصد میلیون تومان در سال هزینه برای دانشگاه تحمیل می کرد.همچنین تعداد 15دستگاه تاکسی در مراکز و و احدها بود که از سیستم حذف شد و به موازات این صرفه جویی ها، تاکید بر درآمدزایی نیز داشته ایم.

رییس دبیرخانه منطقه یک دانشگاه پیام نور درخصوص پیشنهاد تشکیل کمیته های جدید در دبیرخانه گفت: ما چون در مرحله گذر هستیم، پیشنهاد بنده این است که  به جای "کمیته"، همان شوراهای رسمی را تقویت کنیم. شوراهایی هم نام با شوراهای رسمی که در استان ها وجود دارند، در دبیرخانه تشکیل بدهیم. این شوراها می توانند بازوان قوی برای شوراهای موجود در استان ها باشند. دکتر بخشی خانیکی درباره  اقدامات صورت گرفته در خصوص تشکیل دبیرخانه گفت: در این مدت، برای دسترسی به اطلاعات پایه استان ها و تدوین برنامه ها، دبیرخانه منطقه در سیستم اتوماسیون اداری تعریف شده است. هم چنین ساختار پیشنهادی دبیرخانه منطقه و برخی فرآیندها نیز تهیه و تدوین شده است.

در پایان این نشست مقرر شد؛ اعضاء، چارت تشکیلاتی پیشنهادی منطقه را  مطالعه و بررسی و در جلسه بعد نظرات خود را پیرامون آن ارائه کنند.

همچنین مقرر شد با اشاره به بندهای حکم ابلاغی به ریاست دبیرخانه منطقه، به منظور نظارت بهتر، به موازات شوراهای قانونی و رسمی دایر در استان ها، شوراهایی همنام در دبیرخانه منطقه تشکیل شود، از جمله: شورای آموزشی،  شورای پژوهشی و فناوری اطلاعات، شورای فرهنگی و دانشجویی، شورای عمرانی  و املاک، هیات اجرایی جذب، شورای نظارت و ارزیابی و شورای کمیته موارد خاص. دستورالعمل های این شوراها و تعیین اعضای آن در نشست بعدی، از دیگر مصوبات این نشست بود.


 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو برگزیده ها