برگزیده ها
یب
نشست روسای مراکز و واحدها دکتر بخشی خانیکی در نشست روسا: دانشگاه پیام نور، دارای سیستم آموزشی کم نظیر و قابل انعطاف است

 نشست روسای مراکز و واحدها با حضور دکتر بخشی خانیکی؛ دبیر منطقه یک دانشگاه پیام نور و رییس دانشگاه پیام نور استان تهران، دکتر شادرخ؛ معاون و مدیران ستادی این دانشگاه در سالن جلسات ستاد استان تهران تشکیل شد.

رییس دانشگاه پیام نور استان تهران، بار دیگر بر رسالت مدیران دانشگاه تاکید کرد و توجه ایشان به اجرای دقیق آیین نامه های علمی و پژوهشی دانشگاه پیام نور را خواستار شد و افزود:در مدیریت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، مراقب باشیم از ماموریت هایمان فاصله نگیریم.

دکتر بخشی خانیکی دانشگاه پیام نور را درارای سیستم آموزشی کم نظیر و قابل انعطاف خواند و پیرامون شناساندن این نظام آموزشی، اظهار داشت: جامعه هدف، بعضا آشنایی کامل با سیستم منحصر بفرد آموزشی دانشگاه پیام نور ندارند و امتیازات تحصیل در این دانشگاه باز، هنوز گاهی مغفول است؛ لذا تشکیل کارگزوه دائمی برای جذب دانشجو در ستاد استان، ضروری است.

دبیر منطقه یک دانشگاه پیام نور با اشاره به نشست اخیر دبیران مناطق  دانشگاه پیام نور با  ریاست عالی دانشگاه خاطر نشان کرد: در نشست اخیر، پیشنهاد چارت تشکیلاتی دانشگاه با توجه به تغییر ناگزیر مربوط به منطقه بندی دانشگاه،  با رعایت چارچوب مصوب هیات محترم امنا در خصوص درجه بندی استان ها با استناد به اسناد بالادستی ارائه شد. اقدام بعدی که بایستی به آن توجه شود، ویرایش و به روز کردن آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه هاست که باید بر اساس ماموریت، چارت تشکیلاتی مناطق و اهداف دانشگاه انجام شود و در اجرای این موضوع، از پیشنهادها و نظرات مدیران و اعضای محترم علمی استقبال می کنیم.

رییس دانشگاه پیام نور با اشاره به امکانات موجود در این دانشگاه، تاکید کرد: تجهیزات آزمایشگاهی کم نظیری در دانشگاه پیام نور استان تهران داریم  که باید هم در بحث نگهداری و هم استفاده بهینه از این امکانات موجود مدیریت کرد تا علاوه بر صرفه جویی در هزینه نگهداری، به درآمدزایی دانشگاه نیز کمک شود. دقت در نگهداری و مراقبت از تاسیسات دانشگاه هم، اقدام مهمی در صرفه جویی هزینه هاست.

شیوه فعالیت  ستاد ثبت نام و استقبال از دانشجویان ورودی جدید و بررسی راه کارهای مناسب استفاده بهینه از حضور  اعضای علمی در مراکز و واحدها  از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود که مورد بحث و بررسی روسای مراکز و واحدها قرار گرفت.

 

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو برگزیده ها