همایش ها
آولین همایش پوشاک و تولید دانش بنیان
دومین جشنواره ملی و کنگره بین الکمللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و. پزشکی بازساختی
دومین جشنواره ملی شبکه های ارتباطی قرآن کریم
اولین جشنواره ملی ایده و طرح فناورانه دانشگاه پیام نور
دومین همایش شرق شناسی در هند
1
حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما