معاونت اجرایی
ساعت کاری دانشگاه از 20 مرداد تا 23 شهریور
اینترنت به اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان
 دکتر علی شادرخ؛ به سمت معاونت اجرایی دانشگاه منصوب شد
1
حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما