فرم های پژوهشی

1

فرم انتخاب پژوهشگر نمونه

2

فرم درخواست برگزاری همایش­های علمی داخلی

3

فرم مشخصات طرح­های پژوهشی اعضای هیات علمی

4

فرم شرکت در همایش­های علمی بین المللی خارج از کشور

5

فرم شرکت در همایش­های علمی داخلی

6

فرم درخواست تشویق برای مقاله­های چاپ شده در نشریات معتبر علمی اعضای هیات علمی دانشگاه 

                        فایل ورد                                    فایل پی دی اف 

7

فرم درخواست تشویق برای مقاله­های چاپ شده در نشریات معتبر علمی برای سایر افراد

                        فایل ورد                                    فایل پی دی اف

8

پرسشنامه تاسیس مراکز رشد واحدهای فناوری دفتر برنامه ریزی امور فناوری گروه ایجاد و توسعه مراکز فناوری 

9

فرم ارزیابی اعتبار سمینارهای علمی

10

فرم های پایان نامه و رساله دکتری

11

نمون برگ پیشنهاد طرح پسا دکتری