يكشنبه 27 اسفند 1396  
ریاست دانشگاه
ساختار دانشگاه

ریاست دانشگاه

دفتر ریاست

نظارت و ارزیابی

روابط عمومی

برنامه و بوجه

امور حقوقی

امور دفتری و بایگانی

 

 

مدیریت مالی

اداره حراست

گروه های آموزشی علمی

آزمایشگاه قطبی

معاونت آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی

اداره خدمات آموزشی

امور آموزشی

تحصیلات تکمیلی

دانش اموختگان

آموزش مجازی

 

اداره فرهنگی و دانشجویی

امور فرهنگی و فوق برنامه

خدمات دانشچویی

تربیت بدنی

 

امور پژوهش

کارشناس آموزش های آزاد

فناوری اطلاعات

معاونت اجرایی

اداره امور اداری و پشتیبانی

امور اداری

کارپردازی

انبارداری

 

اداره امور عمرانی

 

نهاد رهبری
آزمایشگاه قطبی استان
برگزیده ها
آرشیو برگزیده ها
اطلاعیه ها
بيشتر
همایش ها
بيشتر
مناقصات
بيشتر
آخرین اخبار
بيشتر
اخبار آموزشی پژوهشی
بيشتر
عکس/‎خبر فرهنگی
معاونت اجرایی
بيشتر
آموزش های آزاد
تماس با ما
حوزه ریاست استان حوزه معاونت آموزشی، پژوهشی،
فرهنگی و اجتماعی
حوزه معاونت اجرایی و اداری
مسئول دفتر ریاست: 84234104 دفتر معاونت آموزشی: 84234146 دفتر معاونت اجرایی: 84234107
مدیر مالی استان: 84234129 رییس اداره خدمات آموزشی: 84234132 رییس اداره امور اداری و پشتیبانی: 84234160
رییس اداره حراست: 84234113 رییس اداره فرهنگی و دانشجویی: 84234136 رییس اداره امور عمرانی: 84234150
مسئول نظارت و ارزیابی: 84234114 مدیر فناوری اطلاعات: 84234141 کارشناس اداری استان: 84234161
مسئول برنامه و بودجه: 84234184 مسئول پژوهش و کارآفرینی: 84234138 کارشناس اداری استان: 84234162
مسئول روابط عمومی: 84234116 مسئول تربیت بدنی: 84234196 مسئول دبیرخانه: 84234118
کارشناس امور حقوقی: 84234117
شماره تماس های بیشتر...
بيشتر
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما