معرفی ریاست دانشگاه
                                                                                                        
                                     ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان تهران 


                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                      
    
       نام: علی               نام خانوادگی: جمشیدی                 
 
 
سوابق تحصیلی و علمی:
-         دکتری مدیریت منابع انسانی
-         کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه شهید بهشتی
-         لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه تهران
-         عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
 
سوابق اجرائی:
1)      معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات حکومتی
2)      سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان تعزیرات حکومتی
3)      مدیرکل بودجه، تشکیلات و نظارت بر طرحهای سازمان تعزیرات حکومتی
4)      مدیرکل برنامه ریزی و توسعه دانشگاه پیام نور
5)      سرپرست اداره کل برنامه ریزی و توسعه دانشگاه پیام نور
6)      معاون اداره کل برنامه ریزی و توسعه دانشگاه پیام نور
7)      سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور
8)      معاون دفتربودجه، تشکیلات و نظارت بر طرحهای سازمان تعزیرات حکومتی
9)      معاون برنامه ریزی و امورتحقیقات دفتر برنامه ریزی آموزش و هماهنگی امورتحقیقات سازمان تعزیرات حکومتی
10)   معاون سیستمهای اطلاعات مدیریت دفتر رایانه و مدیریت اطلاعات سازمان تعزیرات حکومتی
11)   رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی (ساخت 1000 واحد برای همکاران)
12)   رئیس شعبه 89 بدوی سازمان تعزیرات حکومتی
13)   معاون اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شهریار
14)   رئیس کمیته راهبردی آموزش و توانمندسازی سازمان تعزیرات حکومتی
15)   رئیس کمیته ارزیابی عملکرد کارمندان سازمان تعزیرات حکومتی
16)   رئیس کمیته انتصابات سازمان تعزیرات حکومتی
17)   رئیس شورای فرهنگی سازمان تعزیرات حکومتی
18)   مشاور اجرایی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
19)   عضو شورای راهبردی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
20)   عضو هیأت اجرایی منابع انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
21)   دبیر کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد سازمان تعزیرات حکومتی
22)   نماینده و مقام مجاز سازمان تعزیرات حکومتی در خرید و فروش و انتقال اموال دولتی
23)   نماینده سازمان تعزیرات حکومتی در مراجع رفع اختلاف دستگاههای اجرایی
24)   نماینده تام الاختیار سازمان درخصوص رسیدگی به موضوع سلامت با همکاری وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی
25)   عضو کمیسیون موضوع ماده 2 آئین نامه کارآموزان سازمان تعزیرات حکومتی
26)   عضو کمیته راهبردی آموزش و توانمندسازی سازمان تعزیرات حکومتی
27)   دبیر کارگروه اجرایی دورکاری سازمان تعزیرات حکومتی
28)   عضو شورای تحول اداری سازمان تعزیرات حکومتی
29)   عضو کارگروه پدافند غیرعامل سازمان تعزیرات حکومتی
30)   دبیر و عضو ستاداجرایی هدفمندکردن یارانه ها در سازمان تعزیرات حکومتی
31)   عضو شورای فرهنگی سازمان تعزیرات حکومتی
32)   عضو شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان تعزیرات حکومتی
33)   عضو کمیته طرح طبقه بندی مشاغل سازمان تعزیرات حکومتی
34)   عضو کارگروه حقوق و دستمزد سازمان تعزیرات حکومتی
35)   عضو ستاد اقامه نماز سازمان تعزیرات حکومتی
36)   عضو کمیته اجرایی طرح ملی حفظ قرآن کریم وزارت دادگستری
37)   عضو کمیته توسعه رشته های دانشگاه پیام نور
38)   دبیر و عضو بررسی دستور کار هیأت امناء دانشگاه پیام نور
39)   دبیر کمیته انتصابات دانشگاه پیام نور
40)   دبیرکمیته تلفیق طرح تحقق دستور ریاست جمهوری درخصوص حذف تدریجی کنکور در دانشگاه پیام نور
41)   دبیر شورای برنامه ریزی معاونت طرح و برنامه دانشگاه پیام نور
42)   مدیر گروه مدیریت دانشگاه پیام نور واحد شهریار
43)   عضو شورای پژوهشی معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
44)   مسئول امور هماهنگی گردهمایی خیرین دانشگاه ساز دانشگاه پیام نور
45)   عضو کمیته بیست و دوم و بیست و سومین گردهمایی رؤسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور
46)   عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور
 
 
 
 
سوابق پژوهشی:
-     تألیف مقاله: مقاله ای تحت عنوان Evaluating the effect of structural dimensions on the successful implementation of strategies in payam-e-noor university of Iran
 
-     تألیف مقاله: مقاله ای تحت عنوان Evaluating the effect of organization culture on the successful execution of strategies: case study of payam-e-noor university of Iran
 
-         تألیف مقاله: مقاله ای تحت عنوان طراحی مدل پیش بینی عملکرد سازمانهای خدماتی در محیط رقابتی
-         تألیف مقاله: تدوین الگوی ژنریک مدیریت کارراهه شغلی در صنایع تولیدی (مطالعه موردی: صنایع خودروسازی)
-         تألیف مقاله: مقاله ای تحت عنوان طراحی الگوی ژنریک سازمانهای استراتژی محور در صنایع خدماتی
-     تألیف مقاله: مقاله ای تحت عنوان رابطه هوش هیجانی با شخصیت دانشجویان استعداد درخشان (نشریه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام)
-     تألیف مقاله: مقاله ای تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پارس آباد
(فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران)
-         تألیف مقاله: مقاله ای تحت عنوان سازمانهای یادگیرنده ((ISI
-         طراحی سیستم پاداش و ارزیابی در سازمان تعزیرات حکومتی
-       بررسی رابطه ساختار سازمان با تعهد سازمانی در وزارتخانه های دادگستری، ارشاد، اقتصاد و دارایی (پایان نامه ارشد)
-         بررسی ساختار سازمان تعزیرات حکومتی و ارائه الگوی مطلوب
-         ترجمه مقاله « کنکاش در مدیریت دانش: توافقها و عدم توافقها در جامعه دانشگاهی و اجرایی » (مجله پیک نور)
-         تألیف مقاله: تأثیر ابعاد محتوایی بر ابعاد ساختاری در طراحی ساختار سازمان تعزیرات حکومتی (مجله پیک نور)
-     تألیف مقاله: رابطه ابعاد ساختاری (رسمیت، پیچیدگی، تمرکز) با تعهد سازمان (مجله برنامه و بودجه – سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
-     تألیف مقاله: الزامات ساختار مدیریت دولتی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا (مجله علمی و پژوهشی علم حقوق و سیاست - دانشگاه علامه طباطبائی)
-         تألیف مقاله: ریسکهای عملیاتی در مؤسسات مالی (مجله پیک نور)
-         تدوین برنامه سه ساله دانشگاه پیام نور
-         تدوین برنامه یک ساله دانشگاه پیام نور
-         تدوین سند چشم انداز دانشگاه پیام نور
-         تدوین سند راهبردی پنج ساله در سازمان تعزیرات حکومتی
-         تدوین برنامه یک ساله سازمان تعزیرات حکومتی
 
دوره های آموزشی گذرانده و شرکت در سمینارها:
-     گذراندن دوره های کامل ویژه تسلط بر مهارتهای فناوری اطلاعات (شامل: بانک های اطلاعاتی، صفحه گسترده ها،
واژه پردازها و ...)
-     گذراندن دوره های کامل بهبود مدیریت،( شامل: جریان شناسی سیاسی و فرهنگی، بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور و ... )
-         گذراندن دوره آموزشی قوانین و مقررات اداری و استخدامی
-         گذراندن دوره آموزشی سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
-         گذراندن دوره آموزش توجیهی – حفاظتی با موضوع امنیت ملی (2)
-         گذراندن دوره آموزشی تلفیق بودجه ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی (1)
-         گذراندن دوره آموزشی ساماندهی نیروی انسانی در بخش دولتی
-         گذراندن دوره آموزشی طراحی و تدوین برنامه های درسی آموزشی علمی - کاربردی به شیوه پودمانی
-         گذراندن دوره آموزش توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت
-         شرکت در دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی و گذراندن دوره مزبور
-     برگزاری دوره آموزشی به کارگیری خبره گی با استفاده از ماسکهای ویژه در طراحی برنامه ی تحصیلی به صورت چند هدفه با تأکید بر نخبه گرائی (سومین کنگره مشترک سیتم های فازی و هوشمند)
-     شرکت در اولین همایش سالانه آموزش اقتصاد اسلامی (ویژه راه اندازی رشته های اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی)
و گذراندن دوره مزبور
-         گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت روخوانی قرآن کریم
-         گذراندن دوره گذراندن دوره آموزشی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری های قلبی و عروقی
-         مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL)
 
تقدیرنامه ها:
-         تقدیر نامه از وزیر محترم دادگستری بابت احراز عنوان مدیر نمونه سازمان تعزیرات حکومتی
-         تقدیر نامه از وزیر محترم دادگستری بابت ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی
-         تقدیرنامه از معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پژوهش
-     تقدیرنامه از معاون محترم آموزشی و سنجش بابت برگزاری شایسته جلسات و ساماندهی رشته های تحصیلی
دانشگاه پیام نور